top of page
Kontakt

OM OSS

Vår prioritet är att göra  Din last har kommit till rätt plats vid rätt tidpunkt och i perfekt skick. Så enkelt! - men i enkla lösningar ligger den största styrkan. Kunden är i centrum för vår uppmärksamhet, och vi närmar oss varje anförtrosad order som om ytterligare samarbete var beroende av honom. Vi vill bygga långsiktiga affärsrelationer baserade på professionalism, tjänster av hög kvalitet, en känsla av trygghet och tillfredsställelse med våra tjänster.  

Många års erfarenhet och  utmärkta kunskaper om transportindustrin garanterar att lösningar kommer att förberedas.  Dessutom försöker vi vara så tillgängliga för våra partners som möjligt och hjälpa till i nödsituationer dygnet runt. Vi kontrollerar hela transportprocessen från insamling från lastplatsen till leverans av lasten till dess destination. Vi håller dig informerad om transportförloppet och eventuella problem i samband med slumpmässiga händelser.

 

bottom of page